Säkerhet & miljö

Vi har antagit en trafiksäkerhetspolicy som är registrerad hos Sveriges Åkeriföretag.

Det som innefattar denna poilcy är bl.a:
Våra anställda skall ha den behörighet och utbildning som krävs för att utföra transporter på ett trafiksäkert sätt. Nolltolerans när det gäller alkohol och droger vilket innebär stor restriktivitet dygnet före och under vilo perioder i transportuppdraget. Vidare genomgår alla anställda en hälsokontroll där tyngdpunkten läggs på trafiksäkerhetspåverkande funktioner enl. Vägverkets krav. Våra fordon skall hålla hög standard på den utrustning som gäller trafik och miljö. Våra förare skall alltid uppträda som ett föredöme i trafiken.

Vi har även en arbetsmiljöpolicy som är utarbetad i samråd med personalen. Denna policy finns registrerad hos Arbetsmiljöverket.

Det som innefattar denna policy är bl.a: Åtgärder för att minska arbetsskador och ohälsa, undvika olyckshändelser samt ge en meningsfull och positiv arbetsmiljö.

Vår antagna miljöplan och miljöpolicy finner ni också här.

Klicka här för hela "Miljöplan"
Klicka här för hela "Miljöpolicyn"
Klicka här för hela "Arbetsmiljö policyn"
Klicka här för hela "Trafik policyn"
Bröderna Ebbessons Åkeri AB | Gjutaregatan 10 A, 302 62 Halmstad | 035-10 46 68 | br.ebbesson@telia.com | Sitemap
Producerad av: Nano Webbyrå i Halmstad